Stemming

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

80,7 %
19,3 %


PVV

PvdD

CDA

SP

PvdA

CU

VVD

GL

SGP

BONTES

50PLUS

D66