Wetsvoorstel 32500-X - 21 september 2010
Indiener: Eimert van Middelkoop (minister defensie, minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (GPV)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Verslag
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)