Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd