Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2013A030689
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013. Reactie op de motie van het lid Otwin van Dijk over de eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een AWBZ-instelling - 32439-22

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ op 7 november

17 oktober 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A04935
Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 32439-11

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 februari 2013

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A02836
Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 oktober 2011 Nota van wijziging - 32439-9

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

27 oktober 2011

Advies Raad van State en nader rapport
Besluitenlijst 2010A04073
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Verzoek tot aanhouden van de behandeling inzake wijziging Wmo - 32439-7

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aanhouden van behandeling inzake wijziging Wmo - 32439-7

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A04065
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 december 2010 Nota naar aanleiding van het verslag in - 32439-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling

12 januari 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)