Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Advies Raad van State en nader rapport
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)