Gepubliceerd: 28 maart 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-15.html
ID: 32439-15
Wijzigingen: 32439-19

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VOORTMAN

Voorgesteld 28 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Den Haag een aparte opvangplek heeft gecreëerd voor MOE-landers waar zij of worden opgevangen en begeleid naar werk en woning, of op korte termijn worden begeleid naar hun land van herkomst;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat deze integrale aanpak overal in Nederland wordt toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman