Gepubliceerd: 29 maart 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Vera Bergkamp (D66), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-19.html
ID: 32439-19
Origineel: 32439-15

37,3 %
62,7 %

SP

50PLUS

PvdD

CDA

SGP

PVV

VVD

CU

PvdA

D66

GL


Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gemeente Den Haag een aparte opvangplek heeft gecreëerd voor MOE-landers waar zij of worden opgevangen en begeleid naar werk en woning, of op korte termijn worden begeleid naar hun land van herkomst;

verzoekt de regering, in overleg met de betreffende gemeenten, te bevorderen dat de integrale aanpak overal in Nederland wordt toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman

Bergkamp