Stemming

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (t.v.v. 32439 nr.15) over een integrale aanpak

37,3 %
62,7 %


PVV

CDA

CU

SP

PvdD

VVD

SGP

GL

PvdA

D66

50PLUS


Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gemeente Den Haag een aparte opvangplek heeft gecreëerd voor MOE-landers waar zij of worden opgevangen en begeleid naar werk en woning, of op korte termijn worden begeleid naar hun land van herkomst;

verzoekt de regering, in overleg met de betreffende gemeenten, te bevorderen dat de integrale aanpak overal in Nederland wordt toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman

Bergkamp


Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

2013-03-29
Dossier: 32439
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Vera Bergkamp (D66), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-19.html