Kamerstuk 32439-8

Behandeling voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met het regelen en innen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten (32439)

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd

Gepubliceerd: 3 oktober 2011
Indiener(s):
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-8.html
ID: 32439-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2011

In mijn brief van 4 april 2011 (Kamerstukken 2010–2011, 32 439, nr. 7) heb ik u aangekondigd een nota van wijziging te zullen zenden, behorend bij het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met het regelen en innen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten (32 439).

Nu u de nota van wijziging hebt ontvangen, wil ik u verzoeken de wetsbehandeling op korte termijn te hervatten. Ik dank u voor het uitstellen, naar aanleiding van bovengenoemde brief, van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 439.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner