Gepubliceerd: 6 juni 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-21.html
ID: 32439-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2013

Door uw Kamer is met algemene stemmen motie Van Dijk (Kamerstuk 32 439, nr. 16) aanvaard. In die motie wordt de regering verzocht, te onderzoeken in welke mate er sprake is van instellingen waar de eigen betalingen dusdanig hoog zijn dat cliënten minder dan de zak- en kleedgeldgrens overhouden en de Kamer hierover voor 1 juni 2013 te berichten.

Om te voldoen aan de motie zijn de gegevens met betrekking tot de desbetreffende cliënten bij de desbetreffende instellingen opgevraagd. Deze gegevens zijn nog niet ontvangen. Zodra ik die gegevens heb, zal ik laten uitzoeken wat er aan de hand is. Ik streef ernaar uw Kamer voor het zomerreces nader te informeren.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn