Gepubliceerd: 28 maart 2013
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-16.html
ID: 32439-16

100,0 %
0,0 %

VVD

CU

SP

D66

GL

PvdA

CDA

PvdD

PVV

SGP

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 28 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat cliënten in AWBZ-instellingen, RIBW-instellingen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door cumulatie van eigen betalingen minder dan de zak- en kleedgeldnorm overhouden;

constaterende dat de zak- en kleedgeldnorm in sommige instellingen onder druk staat vanwege de hoogte van eigen betalingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate er sprake is van instellingen waar de eigen betalingen dusdanig hoog zijn dat cliënten minder dan de zak- en kleedgeldgrens overhouden en de Kamer hier voor 1 juni 2013 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk