Stemming

Amendement van het lid Leijten over het niet betalen van een eigen bijdrage gedurende eerste zestien weken van opvang.

14,0 %
86,0 %


SP

CDA

PVV

VVD

PvdA

D66

PvdD

GL

50PLUS

SGP

CU


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 28 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, komt in artikel 15, eerste lid, onderdeel b te luiden:

  • b. voor zover de ondersteuning bestaat uit maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en die opvang een aaneengesloten periode van zestien weken overschrijdt, tenzij de overschrijding niet aan hem is te wijten.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement te bewerkstellingen dat mensen die kortdurend in de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang verblijven, geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Mensen gaan een eigen bijdrage betalen als zij langer dan zestien weken gebruik maken van een opvangplaats in de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang. Wanneer een persoon niet kan doorstromen en hierdoor, buiten zijn eigen schuld, gedurende langer dan zestien weken vastzit in de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang, dienen gemeenten een uitzondering te maken en de eigen bijdrage niet te heffen.

Leijten


Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

2013-03-28
Dossier: 32439
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-14.html