Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 januari 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)