Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VERBURG

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het belang van een zekere en betaalbare energievoorziening, waarbij een goede balans tussen groen en groei voorwaarde is;

overwegende, dat het gedurende de transitie naar duurzame energie en een CO2-arme economie, waarschijnlijk langere tijd nodig is om CO2-emissies te reduceren door afvang en opslag in de bodem (Carbon Capture and Storage);

van oordeel dat gekozen dient te worden voor de meest effectieve maatregelen om CO2-emissies te reduceren, zodat – naast private investeringen – belastinggeld zo effectief mogelijk wordt ingezet;

verzoekt de regering de effectiviteit en rentabiliteit alsmede de mate van overheidsstimulering van verschillende mogelijkheden tot CO2-reductie te onderzoeken en de Kamer voor 1 juni 2011 van de resultaten op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg