44,7 %
55,3 %

D66

CDA

SP

SGP

GL

VVD

PVV

PvdA

PvdD

CU


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat CO2-opslag nog een experimentele techniek is en dat het nauwelijks een echte oplossing biedt voor het op te lossen probleem van de klimaatverandering;

overwegende, dat de vervuiler dient te betalen voor de vervuiling die deze zelf veroorzaakt en dus ook voor de opslag van de vervuilende CO2-uitstoot;

van mening, dat de overheid niet moet investeren in een techniek die geen werkelijke oplossing biedt voor het klimaatprobleem terwijl alternatieven als zon en wind wel effectief zijn;

verzoekt de regering geen publiek geld aan te wenden voor CO2-opslag zelf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Paulus Jansen