Stemming

Gew motie Verburg en Leegte over CO2-reductie (t.v.v. 32343, nr. 20)

76,0 %
24,0 %


SGP

PVV

PvdD

CDA

CU

PvdA

VVD

D66

SP

GL


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VERBURG EN LEEGTE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het belang van een zekere en betaalbare energievoorziening, waarbij een goede balans tussen groen en groei voorwaarde is;

overwegende, dat gedurende de transitie naar duurzame energie en een CO2-arme economie, het mogelijk nodig is om CO2-emissies te reduceren door afvang en opslag in de bodem;

van oordeel, dat gekozen dient te worden voor de meest effectieve maatregelen om CO2-emissies te reduceren, zodat – naast private investeringen – belastinggeld zo effectief mogelijk wordt ingezet;

verzoekt de regering de effectiviteit en rentabiliteit, alsmede de mate van overheidsstimulering van verschillende mogelijkheden tot CO2-reductie te onderzoeken en de Kamer voor 1 juni 2011 van de resultaten op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

Leegte


Gew motie Verburg en Leegte over CO2-reductie (t.v.v. 32343, nr. 20)

2011-01-25
Dossier: 32343
Indiener(s): Gerda Verburg (CDA), René Leegte (VVD)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32343-24.html