Stemming

Motie Samsom c.s. over aansprakelijkheid voor schade

48,0 %
52,0 %


SGP

CDA

D66

PVV

SP

PvdD

GL

VVD

PvdA

CU


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Nederlands recht momenteel geen specifieke bepaling kent inzake aansprakelijkheid voor schade door bodembeweging door opslag van CO2 of schade door het weglekken van CO2;

overwegende, dat CO2-opslag niet afdoende gereguleerd is voordat de aansprakelijkheid voor eventuele schade in de wet is verankerd;

verzoekt de regering om bij de aangekondigde aanpassing van het Burgerlijk Wetboek te regelen dat de vergunninghouder die CO2 opslaat, gedurende de gehele termijn dat hij de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de opslag, aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade veroorzaakt door het opgeslagen dan wel weglekkende CO2;

verzoekt de regering om daarbij tevens zeker te stellen dat ook alle aansprakelijkheid in de periode dat de overheid de primaire verantwoordelijkheid draagt voor opslag, financieel gedekt wordt door de eerste vergunninghouder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Paulus Jansen

Van Veldhoven

Van Tongeren