Nr. 16 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering binnenkort een voorstel voor een «Structuurvisie ondergrond» aan de Kamer zal voorleggen;

overwegende, dat in het regeerakkoord is opgenomen dat « …opslag van CO2 ondergronds kan plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak»;

verzoekt de regering om in deze structuurvisie uitsluitend potentiële locaties voor de ondergrondse opslag van CO2 op te nemen indien deze voldoen aan het draagvlakcriterium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen