Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kolencentrales de juiste prikkel moeten krijgen om hun CO2-uitstoot te reduceren, via duurzame biomassa bijstook dan wel CO2- opslag dan wel aardgas-stook;

overwegende, dat de Kamer al in 2009 de motie-Vendrik c.s. aannam ter voorbereiding van de invoering van een CO2-norm;

overwegende, dat recente wijzigingen in Europese regelgeving een mogelijkheid scheppen om een CO2-uitstootnorm voor grote elektriciteitscentrales op te nemen in nationale wetgeving;

constaterende, dat het voornemen tot een uitstootnorm is vastgelegd in het regeerakkoord;

verzoekt de regering om zo snel mogelijk een uitstootnorm voor elektriciteitscentrales in te voeren, gericht op maximaal mogelijke CO2-reductie in zowel bestaande als nieuwe centrales,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Van Tongeren