Stemming

Gew motie Samsom en Van Tongeren over een uitstootnorm (t.v.v. 32343, nr. 18)

48,0 %
52,0 %


GL

PVV

CDA

D66

CU

PvdA

SP

SGP

PvdD

VVD


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kolencentrales de juiste prikkel moeten krijgen om hun CO2-uitstoot te reduceren, via biomassabijstook dan wel CO2-opslag dan wel aardgasstook;

overwegende, dat de Kamer al in 2009 de motie-Vendrik c.s. aannam ter voorbereiding van de invoering van een CO2-norm;

overwegende, dat recente wijzigingen in Europese regelgeving een mogelijkheid scheppen om een CO2-uitstootnorm voor grote elektriciteitscentrales op te nemen in nationale wetgeving;

constaterende, dat het voornemen tot een uitstootnorm is vastgelegd in het regeerakkoord;

verzoekt de regering om zo snel mogelijk een uitstootnorm voor elektriciteitscentrales in te voeren, gericht op maximaal mogelijke CO2-reductie in zowel bestaande als nieuwe centrales;

verzoekt de regering daarnaast om het instellen van een dergelijke norm aan te kaarten in het pentalateraal energieoverleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Van Tongeren


Gew motie Samsom en Van Tongeren over een uitstootnorm (t.v.v. 32343, nr. 18)

2011-01-25
Dossier: 32343
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL), Diederik Samsom (PvdA)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32343-23.html