Wetsvoorstel 31996 -
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 september 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Advies Raad van State en nader rapport
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag