Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 september 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Brief regering
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport