Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 mei 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport