Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 mei 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Gewijzigde motie van het lid biskop ter vervanging van die gedrukt onder
Gewijzigd amendement van de leden depla en biskop ter vervanging van dat gedrukt onder
Amendement van de leden depla en biskop
Nota van wijziging
Nota naar aanleiding van het verslag
Advies raad van state en nader rapport1