Stemming

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

86,0 %
14,0 %


D66

VVD

PvdA

PVV

SP

CU

GL

Verdonk

CDA

PvdD

SGP