Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 maart 2009
Status: Aangenomen
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Betrekken - bij verdere behandeling wetsvoorstel (geen Parlisproces)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)