Gepubliceerd: 5 maart 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-14.html
ID: 31531-14

86,0 %
14,0 %

PVV

SP

PvdA

PvdD

CU

GL

SGP

D66

CDA

Verdonk

VVD


31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 5 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is dat de slagkracht van (kleine) ondernemers wordt versterkt;

overwegende, dat er binnen artikel 15 van de mededingingswet mogelijkheden zijn om middels een Algemene Maatregel van Bestuur groepsvrijstellingen te organiseren;

verzoekt de regering de mogelijkheden van verdere benutting van artikel 15 van de Mededingingswet, ten behoeve van kleine ondernemers te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham