Gepubliceerd: 5 maart 2009
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Jan ten Hoopen (CDA), Charlie Aptroot (VVD)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-9.html
ID: 31531-9
Origineel: 31531-2

31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 9
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 maart 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel I wordt «Artikel 7, tweede lid, van de Mededingingswet komt te luiden:» vervangen door:

De Mededingingswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7, tweede lid, komt te luiden:.

II

Aan artikel I wordt toegevoegd:

B

In artikel 8, eerste en derde lid, vervalt telkens «en tweede lid onder b».

Toelichting

Het wetsvoorstel schrapt de omzetgrens als onderdeel van de bagatelregeling. In artikel 8, eerste en derde lid, van de Mededingingswet wordt ten onrechte nog aan de omzetgrens gerefereerd. Dat wordt met deze technische nota van wijziging hersteld.

Ten Hoopen

Aptroot

Vos