Gepubliceerd: 25 juli 2008
Indiener(s): Charlie Aptroot (VVD), Mei Li Vos (PvdA), Jan ten Hoopen (CDA)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-4.html
ID: 31531-4

31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 4
MEDEDELING

’s-Gravenhage, 25 juli 2008

Op 23 juli jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 25b, vierde lid jo derde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State (zgn. blanco advies) blijft openbaarmaking van dit advies achterwege.