Gepubliceerd: 5 maart 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-10.html
ID: 31531-10
Wijzigingen: 31531-15

31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 5 maart 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in artikel 7, tweede lid, na «groter is dan 10%» ingevoegd: , tenzij deze ertoe strekken:

a. de prijzen bij verkoop van de producten aan derden vast te stellen;

b. de productie of verkoop te beperken;

c. markten of klanten toe te wijzen.

Toelichting

Om de rechten van consumenten te beschermen tegenover onwenselijke kartelvorming wil dit amendement bepalingen opnemen analoog aan de Europese bagatelbepaling (bekendmaking Europese Commissie 2001/C 368/07).

Van der Ham


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.