Gepubliceerd: 4 maart 2009
Indiener(s): Pauline Smeets (PvdA), Sander de Rouwe (CDA)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-7.html
ID: 31531-7

96,7 %
3,3 %

Verdonk

CDA

VVD

PVV

SP

PvdD

PvdA

CU

GL

D66

SGP


31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 7
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE ROUWE EN SMEETS

Ontvangen 4 maart 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de considerans wordt na «dat het wenselijk is de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken te versoepelen» ingevoegd: om daarmee de positie van het midden- en kleinbedrijf te versterken.

Toelichting

De omschrijving «versterking positie leveranciers uit het MKB» geeft de strekking van dit wetsvoorstel beter weer. De wet leidt niet tot een afzwakking van het kartelverbod, maar geeft kleine leveranciers meer ruimte om samen te werken, zodat de NMa zich nog meer op grote zaken kan gaan richten. Dat draagt juist bij aan de effectiviteit van het mededingingsbeleid.

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift «versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken» vervangen door: versterking positie leveranciers uit het MKB.

De Rouwe

Smeets