Stemming

Gew motie Van der Vlies en Gesthuizen over de relevante markt voor het leveren van diensten in de eerste lijn (t.v.v. 31 531, nr. 11)

30,0 %
70,0 %


GL

CDA

PvdA

D66

PvdD

Verdonk

CU

SGP

PVV

VVD

SP


31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 16
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER VLIES EN GESTHUIZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 10 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er ongelijke marktverhoudingen zijn met betrekking tot de inkoop van zorg door zorgverzekeraars ten gevolge van het bestaan van grote macht van ketens in de zorg en de veel kleinere macht van zelfstandige ondernemers in de zorg;

overwegende, dat daarom ernaar gezocht moet worden meer evenwicht te brengen in de marktverhoudingen bij inkoop van de zorg door ziektekostenverzekeraars;

overwegende, dat de markt waarop zorgverzekeraars hun inkoop doen voor levering van diensten in de eerstelijnszorg een regionale, dan wel een nationale is;

spreekt uit dat er in beginsel van wordt uitgegaan dat de relevante markt voor het leveren van diensten in de eerste lijn van de gezondheidszorg dientengevolge een regionale, dan wel een nationale markt is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies

Gesthuizen


Gew motie Van der Vlies en Gesthuizen over de relevante markt voor het leveren van diensten in de eerste lijn (t.v.v. 31 531, nr. 11)

2009-03-09
Dossier: 31531
Indiener(s): Bas van der Vlies (SGP), Sharon Gesthuizen (SP)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-16.html