Stemming

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

92,7 %
7,3 %


GL

D66

PvdA

SGP

PvdD

SP

Verdonk

VVD

CU

CDA

PVV