Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 september 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Voorzetting (plenair debat)
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)