Kamerstuk 31419-9

Amendement van het lid Ulenbelt over het handhaven van het verbod op nevenfuncties van secretarissen van de SER

Dossier: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Gepubliceerd: 3 september 2008
Indiener(s): Paul Ulenbelt
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-9.html
ID: 31419-9

23,3 %
76,7 %

PVV

CU

SP

PvdA

GL

PvdD

VVD

D66

CDA

Verdonk

SGP


31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 3 september 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I vervalt onderdeel C.

Toelichting

De huidige wet (art. 17) verbiedt secretarissen van de SER om nevenfuncties te bekleden om de onafhankelijkheid van de secretarissen te garanderen en belangenverstrengelingen te voorkomen. Het voorliggende wetsvoorstel schrapt dit verbod. Dit amendement zorgt ervoor dat het verbod op nevenfuncties blijft bestaan.

Ulenbelt