Kamerstuk 31419-10

Amendement van het lid Ulenbelt dat voorziet in de handhaving van de korting op de bestemmingsheffingen

Dossier: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Gepubliceerd: 3 september 2008
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-10.html
ID: 31419-10

31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 3 september 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I vervalt in onderdeel P punt 4.

Toelichting

Ondernemers die lid zijn van een brancheorganisatie krijgen een korting op de heffingen van de producten bedrijfsschappen. Op 26 september heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om deze korting niet te schappen. Het voorliggende wetsvoorstel schrapt weliswaar niet de korting op de algemene heffing maar wel op afzienbare termijn de korting op de bestemmingsheffingen. Dit amendement voorziet in handhaving van de korting. Het al dan niet blijven voortbestaan van de korting zou onderwerp moeten zijn in het draagvlakonderzoek, zodat de achterban van het schap zijn oordeel kan geven.

Ulenbelt