Stemming

Amendement van het lid Ulenbelt over het handhaven van het verbod op nevenfuncties van secretarissen van de SER

23,3 %
76,7 %


PvdA

GL

Verdonk

SP

D66

SGP

CU

PVV

VVD

CDA

PvdD


31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 3 september 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I vervalt onderdeel C.

Toelichting

De huidige wet (art. 17) verbiedt secretarissen van de SER om nevenfuncties te bekleden om de onafhankelijkheid van de secretarissen te garanderen en belangenverstrengelingen te voorkomen. Het voorliggende wetsvoorstel schrapt dit verbod. Dit amendement zorgt ervoor dat het verbod op nevenfuncties blijft bestaan.

Ulenbelt


Amendement van het lid Ulenbelt over het handhaven van het verbod op nevenfuncties van secretarissen van de SER

2008-09-03
Dossier: 31419
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-9.html