Stemming

Motie Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van een schap

45,3 %
54,7 %


VVD

CU

SP

SGP

D66

Verdonk

PvdA

CDA

PvdD

GL

PVV


31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 15
MOTIE VAN HET LID APTROOT

Voorgesteld 10 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ondernemers die verplicht bij de schappen zijn aangesloten en jaarlijks via heffingen de kosten moeten betalen, geen directe invloed hebben op de samenstelling van het bestuur, de activiteiten, heffingen en regelgeving ten gevolge van de verordeningen van de schappen;

overwegende, dat daadwerkelijke zeggenschap van ondernemers recht doet aan het belang van besluitvorming door de schappen voor hun onderneming en het feit dat zij de kosten moeten betalen;

spreekt als haar mening uit dat de aangesloten ondernemingen het kiesrecht moeten krijgen voor de bestuursleden van de schappen;

verzoekt de regering voor 1 januari 2009 een wetswijziging in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot


Motie Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van een schap

2008-09-10
Dossier: 31419
Indiener(s): Charlie Aptroot (VVD)
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-15.html