Stemming

Amendement van de leden Smeets en Jan Jacob van Dijk om de controlerende taak van de Kamer te waarborgen middels een voorhangprocedure

94,0 %
6,0 %


GL

CDA

SGP

PVV

D66

VVD

Verdonk

PvdD

CU

SP

PvdA


31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 7
AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEETS EN JAN JACOB VAN DIJK

Ontvangen 2 september 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 69 een lid toegevoegd, luidende:

6. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Hoewel de SER van mening is dat in de Code Goed Bestuur voldoende waarborg is mbt (de procedure rond) de draagvlaktoets, is het wenselijk de controlerende taak van de Kamer te waarborgen middels een voorhangprocedure. De Kamer wenst nadrukkelijk betrokken te worden bij de inhoud van dit cruciale onderwerp.

Smeets

Jan Jacob van Dijk


Amendement van de leden Smeets en Jan Jacob van Dijk om de controlerende taak van de Kamer te waarborgen middels een voorhangprocedure

2008-09-02
Dossier: 31419
Indiener(s): Pauline Smeets (PvdA), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-7.html