Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 juni 2012 Continuering van de dienst van AnnieS - 31412-46

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Digitale Implementatie Agenda op 26 juni 2012.

4 juli 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05219
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2012 Reactie op verzoek van het lid Wiegman-van Meppelen Schepping inzake de AnnieS dienst (telecommunicatie dienstverlening voor doven en slechthorenden) - 31412-45

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Digitale implementatieagenda op 26 juni 2012.
Besluit: Middels een e-mailprocedure zal besloten worden over het definitieve tijdstip van het algemeen overleg.

20 juni 2012

Besluitenlijst 2010A03904
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2011 Stand van zaken kabelstoringsproblematiek - 31412-44

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Telecommunicatie (tweede termijn) op 18 mei 2011 van 15.30 - 16.30 uur.

19 mei 2011

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2010A03903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 april 2011 Reactie op het amendement van de leden Schaart en Verburg (31412, nr. 36) over delen hoge antenne-opstelpunten - 31412-43

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel wijziging van de Telecommunicatiewet ivm Nota Frequentiebeleid 2005 (Kamerstuk 31 412).

27 april 2011

Brief regering
Besluitenlijst 2010A03901
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen - 31412-31

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de nog te plannen plenaire behandelingen van de wetsvoorstellen ter wijziging van de Telecommunicatiewet (31 412 en 32 549)

30 maart 2011

Brief regering
Besluitenlijst 2010A02018
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 december 2010 Transparantie op de radioadvertentiemarkt - 31412-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor verzamel AO Telecommunicatie op 15 december 2010.

15 december 2010

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2010A02016
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 november 2010 Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 31412-28

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanmelden voor de plenaire behandeling.

17 november 2010

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2010A02012
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 8 juli 2010 Vijfde nota van wijziging - 31412-25

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

23 september 2010

Besluitenlijst 2010A02012
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 25 juni 2010 Informatie over de radioadvertentiemarkt n.a.v. het AO Telecommunicatie - 31412-23

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Tezamen met de agendapunten 10, 15, 17, 32, 33 en 45 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.

23 september 2010

Besluitenlijst 2010A02012
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 2 juli 2010 Stand van zaken aanpak problemen met sms-diensten - 31412-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de nota frequentiebeleid (31 412).

23 september 2010

Besluitenlijst 2010A02012
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 3 september 2010 Vernietiging van de kabelbesluiten OPTA door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) - 31412-26

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Tezamen met de agendapunten 9, 10, 15, 17, 32 en 33 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.
Besluit: De minister verzoeken om op korte termijn en tijdig voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg aanvullende informatie aan de Kamer te zenden.

23 september 2010

Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Verslag
Besluitenlijst 2009A04545
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 maart 2010 Beoordeling sms-gedragscode en stand van zaken wetgeving - 31412-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de (plenaire) behandeling van de wijziging van de Telecommunicatiewet (31 412).

7 april 2010

Brief regering
Besluitenlijst 2009A04543
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Vierde nota van wijziging - 31412-19

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

10 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04543
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 29 oktober 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake de problematiek op de etherdistributiemarkt - 31412-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 6 april van 17.30 - 19.30 uur

10 maart 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A00819
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Vierde nota van wijziging - 31412-19

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00819
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 29 oktober 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake de problematiek op de etherdistributiemarkt - 31412-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2009A04540
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 januari 2010 Evaluatie Gedragscode SMS-Dienstverlening - 31412-16

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg SMS-diensten op 27 januari 2010

4 februari 2010

Brief regering
Besluitenlijst 2009A02762
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 29 oktober 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake de problematiek op de etherdistributiemarkt - 31412-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een (verzamel) algemeen overleg Telecommunicatie in het eerste kwartaal van 2010.

4 november 2009

Besluitenlijst 2009A03548
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 18 september 2009 Uitstel beantwoording vragen cie m.b.t. de problematiek op de markt voor etherdistributiediensten - 31412-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris zal dringend worden verzocht alsnog per ommegaande de door de commissie gestelde vragen te beantwoorden en indien hij van mening is niet aan dit verzoek te kunnen voldoen, dit met redenen te onderbouwen.

30 september 2009

Besluitenlijst 2008A01885
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 26 mei 2009 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31412-11

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

10 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01885
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 26 mei 2009 Derde nota van wijziging - 31412-12

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de Nota frequentiebeleid 2005

10 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01879
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 11 maart 2009 Tweede nota van wijziging - 31412-9

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

25 maart 2009

Besluitenlijst 2008A01875
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken - 19 december 2008 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 3 Telecommunicatiewet - 31412-8

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de Nota Frequentiebeleid

22 januari 2009

Besluitenlijst 2008A00211
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 5 december 2008 Nota naar aanleiding van het verslag - 31412-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Wetsvoorstel wordt aangehouden tot na de ontvangst van de aangekondigde tweede Nota van Wijziging.

17 december 2008

Besluitenlijst 2008A00211
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 5 december 2008 Nota van wijziging - 31412-7

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

17 december 2008