Kamerstuk 31412-38

Motie-Verhoeven c.s. over digitalisering van radiofrequenties

Dossier: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Gepubliceerd: 5 april 2011
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (SP), Martijn van Dam (PvdA), Afke Schaart (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: economie ict
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31412-38.html
ID: 31412-38

100,0 %
0,0 %

PVV

PvdD

D66

SP

SGP

GL

CU

PvdA

CDA

VVD


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de digitalisering van radiofrequenties een forse investering met zich mee brengt;

overwegende, dat de regionale publieke omroep niet verplicht wordt tot digitalisering;

overwegende, dat de actieve zenders op de middengolf niet over grote financiële draagkracht beschikken;

verzoekt de regering af te zien van de huidige verplichting tot digitalisering voor de omroepen actief op de middengolf en met hen in overleg te treden om de mogelijkheden tot digitalisering te verkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Schaart

Van Dam

Gesthuizen