Kamerstuk 31412-46

Continuering van de dienst van AnnieS

Dossier: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Gepubliceerd: 21 juni 2012
Indiener(s): Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen: economie ict
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31412-46.html
ID: 31412-46

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2012

In vervolg op mijn brief van 14 juni jl. inzake AnnieS (Kamerstuk 31 412, nr. 45) kan ik u berichten dat er een oplossing is gevonden voor de continuering van de dienst van AnnieS.

Na intensief overleg met betrokken partijen en na een zorgvuldige afweging heeft het kabinet besloten een financiële ondersteuning te geven aan voortzetting van de teksttelefonie dienst van AnnieS door nWise, een Zweeds bedrijf gespecialiseerd in communicatiediensten voor doven en slechthorenden.

Er waren, zoals ik u in de brief van 14 juni jl. heb geschreven, twee bedrijven die aangeboden hebben de dienst van AnnieS voort te zetten; een nieuw op te richten bedrijf als opvolger van AnnieS, NewCo, en nWise. nWise heeft de beste offerte qua prijs en ervaring en biedt het beste vooruitzicht op continuïteit van de dienst hetgeen bij mij centraal staat.

De dienst van nWise zal kunnen aansluiten op de huidige Teleplusdienst van KPN, waardoor 112 en horende personen met een telefoonaansluiting kunnen worden bereikt.

Nwise zal gaan werken op basis van de standaard Total Conversation. Met deze standaard kan worden gecommuniceerd in tekst, beeld en spraak. Dit is tevens de standaard voor de toekomstige bemiddelingsdienst en het is de standaard die door organisaties van doven en slechthorenden wordt voorgestaan voor de communicatie tussen doven en slechthorenden en horende personen.

nWise heeft een grote ervaring in het leveren van diensten aan doven en slechthorenden en levert diensten in de Scandinavische landen, Duitsland, België en de VS.

De ondersteuning voor de continuering van de diensten geldt tot het moment dat de bemiddelingsdienst voor tekst en beeldtelefonie operationeel zal worden. De bemiddelingsdienst wordt op grond van de gewijzigde Telecommunicatiewet aangeboden en zal voorzien in een gelijkwaardige toegang tot de openbare telefoondienst voor mensen met een auditieve of spraakbeperking.

Er zal volgens een open selectieprocedure een aanbieder worden aangewezen voor deze dienst en de dienst zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 operationeel zijn.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen