Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
20435 stemmingen gevonden
2008-09-18
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen; Amendement van het lid van Der Staaij
2008-09-18
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen; Amendement van het lid Anker
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers; Gewijzigde Motie van het lid Leijten ter vervanging van die gedrukt onder nr. 10
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers; Motie van het lid van Der Vlies c.s.
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers; Motie van het lid van Der Vlies c.s.
2008-09-09
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Motie over het uitsluiten dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger