Wetsvoorstel 32587 - 27 december 2010
Indieners: Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA), Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 april 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)