Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

100,0 %
0,0 %


VVD

PvdD

CU

PVV

CDA

GL

PvdA

SGP

SP

D66