Stemming

Motie Karabulut en Dibi over een spreidingsoffensief tegen segregatie op scholen en in wijken

21,3 %
78,7 %


PVV

PvdA

D66

CDA

SP

PvdD

VVD

SGP

GL

Verdonk

CU


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 31
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN DIBI

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat segregatie op scholen en in wijken toeneemt;

constaterende, dat de regering van mening is dat segregatie ontmoeting en samenleven belemmert;

verzoekt de regering met een spreidingsoffensief te komen met daarin niet vrijblijvende maatregelen om segregatie op scholen en in wijken te bestrijden en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Dibi