Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

73 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
26 augustus 2014 - 17 september 2014
Het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen
Barry Madlener (PVV)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
11 juli 2014 - 3 september 2014
De sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie
Marith Volp (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
18 april 2014 - 23 april 2014
Het bericht ‘Minister Plasterk kort noordelijke provincies ten gunste van Randstad’
Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
31 maart 2014 - 18 april 2014
De lastenstijging bij provincies
Gerard Schouw (D66), Wouter Koolmees (D66)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
24 januari 2014 - 5 februari 2014
Een brief van de provincie Noord-Holland
Ronald van Raak
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
19 december 2013 - 10 januari 2014
Wachtgeld voor een ex-gedeputeerde van Noord-Holland
Ronald van Raak
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
30 oktober 2013 - 5 november 2013
De staatsrechtelijke problemen met betrekking tot het kort na elkaar houden van Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Gerard Schouw (D66)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
22 maart 2013 - 3 april 2013
De aanstaande benoeming van maoïst Rosenmöller tot commissaris van de koningin in Utrecht
Martin Bosma (PVV)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
21 maart 2013 - 3 april 2013
De benoeming van een commissaris van de Koningin in Utrecht
Ronald van Raak
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
22 januari 2013 - 5 februari 2013
Het mogelijk opkopen van rijksgebouwen door de provincie Overijssel
Pierre Heijnen (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
9 januari 2013 - 11 januari 2013
De provincie Noord-Brabant een meerdaagse vergadering in het Italiaanse Parma gaat organiseren
Pierre Heijnen (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
27 november 2012 - 14 januari 2013
Controle op uitgaven door gemeenten
Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
6 november 2012 - 21 november 2012
De publieke functies van de heer Meijdam
Henk van Gerven , Farshad Bashir
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
30 juli 2012 - 17 augustus 2012
De onderwijsachterstand in Zuid-Limburg
Tanja Jadnanansing (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 maart 2012 - 20 april 2012
De dreigende investeringsstop van provincies, gemeenten en waterschappen
Pierre Heijnen (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
6 maart 2012 - 23 maart 2012
De besteding van provinciale subsidiegelden
Johan Driessen (PVV)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA), Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 februari 2012 - 14 maart 2012
Het beleggen van 'overtollig' geld van de provincie Noord-Holland
André Elissen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
16 januari 2012 - 31 januari 2012
Vergoedingen aan de Commissaris der Koningin van de provincie Utrecht
Ronald van Raak
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
7 december 2011 - 27 december 2011
Het bericht dat alle provincies hun rekeningen te laat betalen
Gerard Schouw (D66)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
16 november 2011 - 30 november 2011
Commissarissen die de beperking in de Wet bestuur en toezicht aan het aantal toezichthoudende functies proberen te omzeilen
Pierre Heijnen (PvdA)