Kamervraag 2019Z03532

Het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 procent is

Ingediend 21 februari 2019
Beantwoord 11 maart 2019 (na 18 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen bestuur provincies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z03532.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1780.html
  • Vraag 1
    Kunt u de cijfers over het percentage externe inhuur per provincie aan de Kamer doen toekomen?1

    Provincies zijn autonome bestuurslagen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt gecontroleerd door de gekozen volksvertegenwoordiging van de betreffende provincie. Om deze reden houdt het Rijk noch cijfers bij over externe inhuur bij provincies, noch heeft het Rijk doelstellingen in relatie tot externe inhuur bij provincies.

  • Vraag 2
    Kunt u deze vraag beantwoorden vóór vrijdag 1 maart 2019?

    Door het voorjaarsreces was ik niet in de gelegenheid uw vraag voor vrijdag 1 maart 2019 te beantwoorden, maar ik heb uw vraag zo snel mogelijk beantwoord. Ik vraag hiervoor uw begrip.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z03532
Volledige titel: Het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 procent is
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1780
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 procent is