Kamervraag 2019Z13445

De stevige kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op de staat van de strafrechtketen

Ingediend 26 juni 2019
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen bestuur provincies recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z13445.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op het functioneren van de strafrechtketen? Wat is uw reactie op deze kritiek en bent u door deze kritiek verrast?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat uw partijgenoot, tevens voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad, zegt vraagtekens te plaatsen bij de geloofwaardigheid van de strafrechtketen, en lijdzaam toe moet zien hoe internationaal opererende criminelen profiteren van onderbezetting, bureaucratie, onmacht en digitale achterstand? Hoe zou u de staat van de strafrechtketen omschrijven?
 • Vraag 3
  Bent u het eens met de kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant dat misdaad nog steeds te veel loont en de overheid er onvoldoende in slaagt om misdaadgeld af te pakken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Op welke punten bent u het niet met de kritiek van Van de Donk eens?
 • Vraag 5
  Garandeert u dat de verwachte instroomcijfers bij de politie gehaald worden om het tekort van 17.000 agenten die met pensioen gaan enigszins op te vangen?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen gaat u nemen om er zorg voor te dragen dat de samenwerking tussen de partijen in de strafrechtketen beter gaat lopen dan nu het geval is?
 • Mededeling - 18 juli 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de stevige kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op de straat van de strafrechtketen (ingezonden 26 juni 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z13445
Volledige titel: De stevige kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op de staat van de strafrechtketen