Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34770 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
25 juni 2010 - 30 juli 2010
Het bericht dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt
Marianne Thieme (PvdD)
25 juni 2010 - 27 augustus 2010
De Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij
Sander de Rouwe (CDA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 juni 2010 - 25 augustus 2010
De hockeyacademie voor Marokkaanse jongeren
Paul de Krom (VVD)
25 juni 2010 - 15 september 2010
Tekorten voor GGZ-preventie
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
25 juni 2010 - 12 juli 2010
Het bericht "Maleisië dreigt met conflict over hout"
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
25 juni 2010 - 11 augustus 2010
Het bericht "Treinverkeer Amersfoort stilgelegd na incident"
Sander de Rouwe (CDA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 juni 2010 - 16 september 2010
Vertraging bij de realisatie van station Halfweg
Arie Slob (CU)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 juni 2010 - 17 augustus 2010
Het groeiend aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Stef Blok (VVD)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
24 juni 2010 - 9 juli 2010
Het bericht dat curatoren van failliete webshops verzuimen deze offline te halen
Jhim van Bemmel (PVV)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
24 juni 2010 - 9 juli 2010
De verkoop van Kamer van Koophandel-gegevens aan Google
Sharon Gesthuizen (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
24 juni 2010 - 19 augustus 2010
Het nieuwe ivf-protocol
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
24 juni 2010 - 28 juni 2010
Het zogenaamde SWIFT-akkoord
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
24 juni 2010 - 15 juli 2010
Het vernietigen van een samenscholingsverbod door de Hoge Raad
Hans Spekman (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
24 juni 2010 - 25 augustus 2010
De hockeyschool voor Marokkanen
Joram van Klaveren (PVV)
23 juni 2010 - 17 augustus 2010
Bureau Jeugdzorg Rotterdam dat de noodklok luidt over de wachtlijsten in de jeugdzorg
Tofik Dibi (GL)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
23 juni 2010 - 9 juli 2010
Fraude bij Hogeschool Windesheim
Jasper van Dijk (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
23 juni 2010 - 2 juli 2010
Het bericht dat de Isaac Beeckman Academie wordt gedwongen zijn deuren te sluiten
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Manja Smits (SP), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Alexander Pechtold (D66)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
23 juni 2010 - 25 juni 2010
Het inzetten van lokagenten ter bestrijding van discriminatie
Jeroen Recourt (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
23 juni 2010 - 12 juli 2010
Het niet meer melden van suïcidepatiënten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Lea Bouwmeester (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
23 juni 2010 - 27 augustus 2010
De beloningen bij de Amsterdamse politietop
Coşkun Çörüz (CDA)