Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

36153 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 december 2010 - 16 februari 2011
Bestrijdingsmiddelen in pangavis
Arie Slob (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 december 2010 - 3 januari 2011
De aangepaste dienstregeling van de NS in de kerstvakantie
Farshad Bashir (SP)
23 december 2010 - 19 januari 2011
De gevolgen van de wijze van bekostiging van het Voortgezet Algemeen Volwassenonderwijs voor het werkleeraanbod van jongeren
Jack Biskop (CDA), Mirjam Sterk (CDA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 december 2010 - 31 januari 2011
De verliezen van woningcorporaties op transacties met vastgoed
Paulus Jansen , Bas Jan van Bochove (CDA), Jacques Monasch (PvdA), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Betty de Boer (VVD), Linda Voortman (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 december 2010 - 3 februari 2011
Het bericht dat een substantieel deel van de ziekenhuisbestuurders in 2009 meer verdiende dan de Balkenendenorm en het door de sector vastgestelde maximale inkomen
Agnes Wolbert (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 december 2010 - 2 februari 2011
De organisatie sharia4holland
Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 december 2010 - 21 januari 2011
De nieuwe Hongaarse mediawet
Frans Timmermans (PvdA), Nebahat Albayrak (PvdA)
23 december 2010 - 21 januari 2011
De Mediawet in Hongarije
Han ten Broeke (VVD)
23 december 2010 - 29 december 2010
De inzet van de Hare Majesteit (Hr Ms) Amsterdam voor de kust van Ivoorkust
Harry van Bommel (SP)
23 december 2010 - 17 januari 2011
Een onderzoeksjournalist die medische gegevens van een voetballer van AZ heeft verkregen
Linda Voortman (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 december 2010 - 10 januari 2011
De verkiezingen in Wit-Rusland
Han ten Broeke (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
22 december 2010 - 3 februari 2011
Investeringen in kernwapens
Paul Ulenbelt (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
22 december 2010 - 1 februari 2011
Accountantscontrole bij gemeenten
Ger Koopmans (CDA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
22 december 2010 - 31 januari 2011
Vrouwelijke inburgeraars die leren voor huisvrouw en niet voor een baan
Tofik Dibi (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
22 december 2010 - 28 januari 2011
De ontwikkeling van passend onderwijs en de betrokkenheid van ouders daarbij
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
22 december 2010 - 11 januari 2011
Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
Hans Spekman (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
22 december 2010
Het terroriseren van dorpsbewoners in Hemelum
Ahmed Marcouch (PvdA)
22 december 2010 - 12 januari 2011
Het verbieden van de vereniging Martijn
Khadija Arib (PvdA)
22 december 2010 - 17 februari 2011
Staatsbosbeheer
Ger Koopmans (CDA)
22 december 2010 - 8 februari 2011
De registratie van een tweede nationaliteit in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
Gerard Schouw (D66), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)