Kamervraag 2012Z01575

De langstudeerdersboete voor premasterstudenten

Ingediend 31 januari 2012
Beantwoord 1 juni 2012 (na 122 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01575.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2675.html
 • Vraag 1
  Wie moet er betalen voor de compensatie van de langstudeerdersboete die premasterstudenten volgens u onterecht krijgen opgelegd?1

  De instellingen zullen premasterstudenten compenseren die langstudeerder worden als gevolg van het feit dat zij voor hun premaster in een masteropleiding zijn ingeschreven. Daarover heb ik de afgelopen maanden met een aantal instellingen overleg gevoerd.

 • Vraag 2
  Zal het feit dat universiteiten en het ministerie het hierover vooralsnog niet eens lijken te zijn zorgen voor vertraging in de compensatie voor de getroffen studenten?

  Er is geen sprake van vertraging. De instellingen zullen de betreffende premasterstudenten per aankomend studiejaar en daarna compenseren.

 • Vraag 3
  Zitten er meer weeffouten in de langstudeerdersmaatregel die aan de orde moeten komen in een tv-programma voordat ze worden hersteld?

  De kwestie van de premasters was mij bekend nog voordat er een tv-programma aan werd gewijd. Er is overleg geweest met een aantal instellingen die hierover een brief hebben gestuurd. Dit heeft geleid tot de oplossing verwoord in het antwoord op vraag 1.

 • Mededeling - 10 april 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) over de langstudeerdersboete voor premasterstudenten, die werden toegezonden op 31 januari 2012 met kenmerk 2012Z01575, deel ik u mee dat het niet mogelijk is de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle benodigde informatie van betrokken instellingen is verkregen.

 • Mededeling - 20 februari 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) over de langstudeerdersboete voor premasterstudenten, die werden ingezonden op 31 januari 2012 met kenmerk 2012Z01575, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle benodigde informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01575
Volledige titel: De langstudeerdersboete voor premasterstudenten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2675
Volledige titel: Antwoord vragen Jadnanansing over de langstudeersboete voor premasterstudenten