Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 februari 2024
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering