Stemming

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het verplicht stellen van een verdienvermogentoets bij de totstandkoming van nieuw agrarisch beleid en nieuwe maatregelen

58,7 %
41,3 %


DENK

CU

D66

JA21

SP

BBB

VVD

Volt

NSC

CDA

PvdD

FVD

SGP

GroenLinks-PvdA

PVV


Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S.

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nieuw agrarisch beleid en nieuwe maatregelen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van agrarische bedrijven;

overwegende dat een verdienvermogentoets een waardevol instrument kan zijn om de bedrijfseconomische effecten van nieuw beleid en maatregelen voor agrarische bedrijven in kaart te brengen;

roept de regering op bij de totstandkoming van nieuw agrarisch beleid en nieuwe maatregelen een verdienvermogentoets verplicht te stellen, die de bedrijfseconomische effecten voor agrarische bedrijven doorrekent en ook aandacht besteedt aan mogelijke compenserende maatregelen indien nodig,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Pierik

Flach


Motie van het lid Van der Plas c.s. over het verplicht stellen van een verdienvermogentoets bij de totstandkoming van nieuw agrarisch beleid en nieuwe maatregelen

2024-03-14
Dossier: 36410-XIV
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Cor Pierik (BBB), André Flach (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIV-82.html